Bu ürün, sizin 6 ay boyunca dergi abonesi olmanızı sağlar. Dergi, her ayın başında adresinize posta yoluyla ulaştırılacaktır.